Telefon:242 743 05 26


E-Posta:avk.yilmazkan@hotmail.com


Harita:Yerimizi Görün

2017 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ
Konu                                                                                                                        Tutar
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için                                                         260 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için                                                  405 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için                                         445 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için                                            800 TL,
d) Çocuk mahkemeleri;
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için                                                445 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için                                 800 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için                                                   445 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için                                                                445 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri;
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için                            800 TL,
2) Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için                                                         900 TL,

YASAL UYARI

Bu sitenin isim hakki ve kullanım hakki münhasıran YILMAZ  KAN  AVUKATLIK BÜROSU / Avukat YILMAZ KAN’a aittir.
Bu Site sadece bilgilendirme  amacına yöneliktir. Hiçbir şekilde ticari veya mesleki faaliyet içermez...
Site yasal uyarı sayfası - Kullanım Sözleşmesi