Telefon:242 743 05 26


E-Posta:avk.yilmazkan@hotmail.com


Harita:Yerimizi Görün

2010 CMK Ücret Tarifesi
01.01.2010 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.
Yazdır
Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL,

f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 462 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 518 TL,

ödenir.
 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer

YASAL UYARI

Bu sitenin isim hakki ve kullanım hakki münhasıran YILMAZ  KAN  AVUKATLIK BÜROSU / Avukat YILMAZ KAN’a aittir.
Bu Site sadece bilgilendirme  amacına yöneliktir. Hiçbir şekilde ticari veya mesleki faaliyet içermez...
Site yasal uyarı sayfası - Kullanım Sözleşmesi