Telefon:242 743 05 26


E-Posta:avk.yilmazkan@hotmail.com


Harita:Yerimizi Görün

Avukat Yılmaz Kan

Avukat Yılmaz Kan

yilmazkan.av.tr - Avukat Yılmaz Kan resmi web sitesi...

Ulu Önderimiz ATATÜRK

Ulu Önderimiz ATATÜRK

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk...

Manavgat

Manavgat

Manavgat Irmağından bir manzara...

 

Yilmazkan.av.tr

resim açıklaması Merhaba, avukat Yılmaz Kan'ın resmi web sitesine hoşgeldiniz!
Sitede kısa özgeçmişim, çalışma alanlarım, iletişim bilgilerimi bulabilirsiniz.
Ayrıca sitede siz değerli ziyaretçilerin ilgisi çekebilecek güncel haber ve bilgileri de takip edebilirsiniz.
Soru, görüş ve önerilerinizi iletişim formunu kullanarak bana bildirebilirsiniz.

YARGI DÜNYASINDAN

Yüksek Yargının Yeni Kararları, Yeni Kanun ve Kanun - Mevzuat Değişiklikleri:

Avukat Haber Hukuk Themis

* Çalışanların otomatik olarak Bireysel Emekilik Sistemine dahil olması ile ilgili hususları düzenleyen 2017/9721 sayılı Yönetmelik 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve halkıma duyurulur. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

* 2017 yılı AAÜT, 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur. 2017 yılı AAÜT ulaşmak için tıklayınız.

* Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'de beyan edilmesine ilişkin başvuru süreleri 30.06.2017 (bu süre dahil) uzatılmıştır. Halkımıza ve meslektaşlarımıza duyurulur.

* Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişilik yapan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve halkımıza duyurulur. İlgili kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

* Bilirkişilik Kurumunu düzenleyen 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve bilirkişi arkadaşlarımıza duyurulur. İlgili kanun metni için tıklayınız.

* Ticari işlerde kullanılacak olan taşınır malların rehnine ilişkin olarak düzenlemeler içeren 6750 sayılı TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU, 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. bahsi geçen kanun 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımıza ve halkımıza duyurulur. İlgili kanun metnine ulaşmak için tıklayınız

* Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslktaşlarımıza ve halkımıza duyurulur. Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız
 
* 5275 sayılı CGTİHK'na Geçici 6.madde eklenerek denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak şartlı tahliye olmak için gerekli olan süre 2 yıla (105/A maddesi), şartlı tahliyeden yararlanarak tahliye olma oranı 1/2'ye çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile şartlı tahliyesine 2 yıl ve daha az süre kalanlar ile cezalarının yarısını çekmiş olanlar erken tahliye olabileceklerdir. Kanun, kasten öldürme, nitelikli yaralama, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın özel alanının gizliliğine ilişkin suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti, devlet aleyhine suçlar ve eski TMK kapsamına giren suçlar bu kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir. İlgili  düzenleme 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve halkımıza duyurulur. İlgili düzenlemeye ulaşmak için tıklayınız

* Cinsel saldırı suçlarından mahkum olan kişilerin tedavisinde izlenecek usul ve yöntemleri düzenleyen   CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA UYGULANACAK TEDAVİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA YÖNETMELİK, 26.07.2016 tarih ve 29782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve halkımıza duyurulur. Yönetmelik metni için tıklayınız
 

* Kayıp kaçak bedellerinin tüketicilerden tahsilini düzenleyen 04.06.2016 tarih ve 6719 sayılı Elektirk Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve halkımıza duyurulur. Kanun metni için tıklayınız.

* 03.05.2016 tarih 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun, 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanunun 'Merkezi Kayıt Sistemi' başlıklı 7. maddesi hariç diğer maddeleri yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur. Kanun metni için tıklayınız.

* 4857 sayılı İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapan 06.05.2016 tarih ve 6715 sayılı Kanunun 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur. Kanun metni için tıklayınız.

* 6701 Sayılı  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı R.G'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur. Kanun metni için tıklayınız

* 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı R.G.'de yayımlanarak kısmen yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur. Kanun metni için tıklayınız.

* Banka kartları ile kredi kartları ile yapılacak alışverişlerde taksit sınırlaması yöntetmelik değişikliği ile yeniden düzenlendi.Yeni yönetmeliğe göre 
''  Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise bu süre on iki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.”

Bu düzenleme 25.11.2015 tarih ve 29543 sayılı R.G'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur. 

* 2015-2016 dönemine ait Bilirkişi Ücret Tarifesi, Gider Avansı Tarifesi, Hakem Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi 30.09.2015 tarih ve 29488 Sayılı R.G'de yayımlanmıştır. Yeni tarifeler 01.10.2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Resmi nikah kıyılmadan önce dini merasim yapma ve yaptırılmasını suç olarak düzenleyen 5237 sayılı TCK'nın 230/5,6 fıkraları Anayasa'ya aykırı görülerek Anayasa Mahkemesi'nin 27.05.2015 tarih ve 2014/36 E. - 2015/51 K.sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Karar, 10.06.2015 tarih ve 29382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza ve ilgililere duyurulur.

* 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Kanunu'nun 14.maddesinin 'd' bendi Anayasa aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi'nin 14.01.2015 tarih ve 2014/108 E. - 2015/8 K.sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Karar 21.05.2015 tarih ve 29362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kararla izin talepleri reddedilen yabancıların 1 yıl içinde tekrar başvuruda bulunmalarının önündeki yasal engel kalkmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 5237 sayılı TCK'nın Yalan Tanıklık suçunun işlenmesi halinde verilecek cezayı düzenleyen 272/6.fıkrası Anayasa'ya aykırı görülerek iptal edilmiştir. Karar 29.04.2015 tarih ve 29341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

* Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapan yeni Karayolları Trafik Yönetmeliği 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgililere ve meslektaşlarımıza duyurulur. Değişiklik yapan yeni yönetmelik için tıklayınız.

* Türk vatandaşlarının evlenmesini, konut edinmesini ve çocuk yapmasını teşvik etmek amacıyla devlet tarafından nakti yardım yapılmasını sağlayacak  6637 sayılı Bazı Kanun ile KHK'lerde Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Meslektaşlarımıza ve ilgililere duyurulur. Kanun metni için tıklayınız...

* Kamuoyunda ' GÜVENLİK PAKETİ' olarak bilenen 'PVSK, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6638 sayılı Torba Kanun 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Meslektaşlarımıza ve ilgililere duyurulur. Kanun metni için tıklayınız....

* 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinlerini düzenleyen kanunun 14.maddesi Anayasa Mahkemesi'nin 14.01.2015 tarih ve 2014/108 E.sayılı kararı ile iptal edilmiştir. İlgili madde ' izin talebi reddedilen yabancı hakkında 1 yıl süreyle aynı işyeri, işletme ve aynı meslek için yeniden izin talebinde bulunulması halinde talebin reddi  gerektiği' yönünde düzenleme içermekteydi. İlgili hüküm iptal edilmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 5237 sayılı TCK'nın Yalan Tanıklığı ve verilecek cezaları düzenleyen 272.maddesinin 6.fıkrasının son cümlesi olan ' süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde, mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına' ibaresi Anayasa Mahkemesi'nin 14.01.2015 tarih ve 2014/116 E.sayılı kararı ile iptal edilmişitir. İptal kararı Resmi Gazetede yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Melsktaşlarımıza duyurulur.

* Yargıtay'ın verdiği karar uyarınca Radar Para Cezalarının İptali mümkün hale gelmiştir. Ayrıntılı görüşmek için lütfen arayınız.: 0532 561 59 28.

* DANIŞTAY 12.DAİRE: 4/C’LİLER DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLİR
GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDEKİ 4/C’LİLERİN, DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANMALARI İÇİN STATÜ BAKIMINDAN HUKUKİ BİR ENGEL BULUNMADIĞINA DAİR 26.11.2013 TARİHLİ DANIŞTAY KARARI 4/C’LİLER İÇİN EMSAL OLUŞTURMAKTADIR. Karar için tıklayınız. .

* 03/07/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 6537 sayılı TOPRAK KORUMA VE
ARAZİKULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konu hakkında kapsamlı değişiklik yapan yeni kanunun ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Meslektaşlarımıza duyurulur. Kanun metni için tıklayınız.

* 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Arabuluculuk Asgari Ücret tarifesi ve Tanıklık Ücret Tarifesi 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni tarifelere sitemizden ulaşabilirsiniz. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 6502 sayılı Yeni Tüketici Kanunu 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi gazete'de yayımlanmıştır. Yeni kanunun 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Adli Tatil uygulaması, TBMM'den geçerek yasalaşmıştır. Adli Tatil, her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasında yapılacaktır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Kamuoyunda alkol yasağı olarak bilinen kanun ile Kamulaştırma Kanununda değişiklikler yapan 24.05.2013 tarih ve 6487 sayılı Torba Kanun ile 6491 sayılı Petrol Kanunu 11.05.2013 tarihli 28674 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Anayasa Mahkemesinin 10.04.2013 tarih ve 2013/13 E.sayılı dosyası ile 5237 sayılı TCK'nın 267. maddesinin (5) numaralı fıkrasının“…süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına…”  bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sayın meslektaşlarımıza duyurulur. İlgili kanun için tıklayınız.

* 2013 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, CMK Ücret Tarifesi ve Tanıklık Ücret Tarifesi 01.01.2013 tarihi itbari ile yürürlüğe girecektir. yeni tarifelere sitemizden ulaşabilirsiniz. Meslektaşlarımıza duyurulur.

*Türk Medeni Kanunu'nun 319.maddesinde yer alan ' VE HER HALDE EVLAT EDİNME İŞLEMİNİN ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇMEKLE' ibaresi Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 tarih ve 2012/35 E.sayılı kararı ile Anayasaya aykırı görülerek İPTAL edilmiştir. İptal Kararı, kararın RG'de yayımlanmasını takiben 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 6100 sayılı HMK'ye ilişkin Tanık, Bilirkişi, Hakem Heyeti, Bilirkişi ücret tarifeleri 02.10.2012 tarih ve 28429 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur. * 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi....hakkındaki kanun 05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda değişiklik yapan 6335 sayılı Kanun 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Sayın meslektaşlarımıza duyurulur. Değişiklikleri görmek için tıklayınız...

* 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanununun 28 ila 32.maddeleri yayım tarihinde, diğer hükümleri bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Avukatlık Kimliğinin resmi kimlik olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde verilmiş olan Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 2011/1202 E.-2012/199 K.sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

* 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 5271 sayılı CMK'nın 234.maddesinin 1.fıkrasının 'b' bendinin '3'sayılı alt bendindeki ' .... vekili aracılığı ile' ibaresi Anayasa Mahkemesinin 17.05.2012 tarih ve 2011/37 E. sayılı dosyası ile anayasaya aykırı görülerek İPTAL edilmiştir. Sayın meslektaşlarımıza duyurulur.

* 6100 sayılı HMK'nın 3.fıkrası ile 'idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemelerini görevli kılan'   düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin 16.02.2012 tarih ve 2011/35 E.- 2012/23 K. sayılı kararı ile Anayasa'ya aykırı görülerek İPTAL edilmişti. Karar, 19.05.2012 gün ve 28297 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 88. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 17.7.2003 günlü, 4949 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen cümlede yer alan “… alacaklının muvafakatı ve…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 12.01.2012 tarih ve 2010/90 E. - 2012/4 K.sayılı kararı ile  Anayasa’ya aykırı bulunarak İPTAL edilmiştir. Karar, 19.05.2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Anayasa Mahkemesi'nin 29.12.2011 tarih ve 2010/104 E. - 2011/180 K.sayılı kararı ile Karayolları Trafik Kanununun 48.maddesinin 6.fıkrasında düzenlenmiş olan ' ....sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır...' hükmü Anayasa'ya aykırı görülerek İPTAL edilmiştir. İptal kararı , kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.   

* Karar 19.05.2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Bu karar sonucunda sürcü belgeleri süresiz olarak geri alınamayacaktır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Tapu Kanunu'nun 35 ve 36. maddelerini değiştiren, aynı kanuna ek madde ekleyen, Kadastro Kanunu'nun 13.maddesinin 1.fıkrasının B bendinin c alt bendini değiştiren 6302 sayılı Kanun 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre Tapu Kanununun 36.maddesindeki değişiklik yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra, diğerleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Tapu Kanunu'ndaki bu değişiklik ile yabancı gerçek ve tüzel kişilere toprak satışı büyük ölçüde serbest bırakılmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümüne 'Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için 700,00.-TL' şeklinde 14.bent eklenmiştir. Bu değişiklik 28280 sayı ve 02.05.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36.maddesinin 1.fıkrasının b bendinde düzenlenen 'aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir' hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin 30.03.2012 tarih ve 2011/34 E.sayılı kararı ile anayasaya aykırı görülerek iptal edilmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

* Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nın http://www.inhak.adalet.gov.tr/ adresli web sayfasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı kararlarına ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Kararlar Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Konut kredilerinde yeniden yapılandırma, erken ödeme sayılmayacağından kredi kullandıran tarafın %2 kesinti yapamayacağı ve gider belgesi olmadan masraf alınamayacağına dair Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2010/858 E. - 2011/308 K.sayılı kararı ve kararın Onanmasına ilişkin Yargıtay 13 Hukuk Dairesinin 2011/9823 E. - 19204 K.sayılı Kararı için tıklayınız... Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 6100 Sayılı yeni HMK'nın, idari işlem ve eylemler sonucunda meydana gelen zararların giderilmesi konusunda Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevini düzenleyen 3.maddesi Anayasa Mahkemesinin 16.02.2012 tarih ve 2011/35 E.sayılı kararı ile Anayasa'ya aykırı bulunarak İPTAL edilmiştir. Karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Kamuoyunda MİT Yasası olarak bilinen ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve  Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26.maddesi değiştiren 6278 sayılı kanun 18.02.2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

* Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 21.12.2011 tarih 2011/12469 E. - 12751 K. sayılı kararı ile 'Kıymetli Evrakın Kaybı Nedeni ile İptali ve Ödeme Yasağı Konulmasına' ilişkin davalarda 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra açılmışsa Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğuna karar vermiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur. 

* Çek Yasasında değişiklik yapan 6273 sayılı yasa, Resmi Gazete'nin 03.02.2012 günlü 28193 sayılı mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu suçtan dolayı hükümlü ya da tutuklu olanların tahliyeleri başlamıştır. Ayrıca yeni kanunla çekle ilgili zamanaşımı süreleri 3 yıl olmuştur. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* 9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 88. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 17.7.2003 günlü, 4949 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen cümlede yer alan “… alacaklının muvafakatı ve…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 12.1.2012 günlü, E. 2010/90, K. 2012/4 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 12.1.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiş ve karar 23.01.2012 günü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Meslektaşlamıza duyurulur.

* 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ''İftira'' suçunu düzenleyen 267.maddesinin 7.fıkrası Anayasa Mahkemesi'nin 17.11.2011 tarih ve 2010/115 E.sayılı kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. İptal kararı, kararın R.G.'de yayımlanmasını takiben 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Anayasa Mahkemesi 27.10.2011 günü 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un    303. maddesinin ikinci fıkrasının, “… hiç kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.” bölümü ile uygulanma olanağı kalmayan aynı fıkrada yer alan “Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; …” bölümünün iptaline karar vermiştir. İptal kararı, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

* Ceza Mahkemeleri kararlarını temyiz etmek için HARÇ ÖDENMEYECEK! Anayasa Mahkemesi 20.10.2011 günü yapılan toplantısında 492 Sayılı Harçlar Kanununun 1 sayılı Tarifesinin IV. Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları kısmının 2. fıkrasını Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar vermiştir. Ceza Mahkemelerinden verilen kararları temyiz etmek için harç ödemek zorunluluğu kalkmıştır. Hüküm, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Sayın meslektaşlarımıza duyurulur.

* Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması hakkında Yönetmelik 20.09.2011 Tarihinde Yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik metni için tıklayınız.

* Danıştay 12.Dairesi verdiği kararla ' Sözleşmeli memurların 3 gün üst üste bir yılda toplam 10 gün işe devam etmemeleri halinde işten çıkarılmalarını' sağlayan Bakanlar Kurulu Kararını oy çokluğuyla İPTAL ETMİŞTİR. Kararda 657 Sayılı DMK'da bu sürelerin 10 ve 20 gün olarak düzenlenmesi karşısında bakanlar kurulu kararı ile kanundan daha ağır şartlar getirilemeyeceğine vurgu yapılmıştır.

* 03.12.2010 günlü 27774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2010-2011 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 12. maddesinin “Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.” şeklindeki son cümlesinin yürütülmesi,Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30.6.2011 gün 2011/321 YD İtiraz Nolu kararı uyarınca durdurulmuştur.

* 5237 Sayılı TCK'nın 297/2maddesinde düzenlenmiş olan 'Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalıp da yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış eşyayı bu kurumlara sokmak' suçu Anayasa Mahkemesince İPTAL edilmiştir. İptal kararı, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

* 5237 Sayılı TCK'nın 278.maddesinde düzenlenmiş olan 'Suçu Bildirmeme' suçu Anayasa Mahkemesince İPTAL edilmiştir. İptal kararı, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

* CMK kapsamında görevlendirilen müdafii veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçları meslektaşlarımıza ayrıca ödenecektir. İlgili CMK yönetmeliğinin 8.maddesinin 2.fıkrası bu yönde değiştirilmiş ve 10 Haziran 2011 tarih ve 27960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.
* Bakiye ilam harcı ödenmemiş olsa bile ilamlar tebliğe verilebilecek, icraya konulabilecek. Harçlar Kanununun 28/1-a bendindeki bu değişiklik 01.08.2010 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Konunun devamı için tıklayınız...

 

BARODAN

Barodan Son Haber ve Duyurular !


resim açıklaması
 1. * 19.10.2014 tarihinde yapılan seçimde Antalya Barosu Başkanlığı'na Av. Alpertunga Bacanlı seçilmiştir. Kendisini kutluyor ve başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca ilçemizi temsilen yönetim kuruluna 2.sıradan seçilen Av. Can Ercan'ı tebrik ediyor kendisine başarılar diliyorum.
 2. * Avukatlık bürolarının kat mülkiyeti rejimine tabi ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde faaliyet gösterebilmesine dair Avukatlık Kanununun 43.maddesinde gerekli yasal değişiklik yapılaraK TBMM'de kabul edilmiştir.
 3. * UYAP Avukat Portalı üzerinden yapılacak sorgulamalar, ücretsiz hale getirilmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.
 4. * Antalya Barosu Başkanlığınca, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına karşı taraf vekalet ücretlerinin KDV'ye tabi olup olmadığıyla ilgili olarak görüş sorulmuş olup gelen cevapta karşı taraf vekalet ücretlerinin KDV'ye tabi olduğu ve tahsil edilmesi halinde makbuz kesilmesi gerektiği bildirilmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.
 5. * HSYK'nın 11.07.2012 tarihli kararı uyarınca TMK 10.madde kapsamına giren suçlara bakmak üzere Antalya'da yeni kurulacak olan 5- Ağır Ceza Mahkemesi görevlendirilmiştir. Bu mahkemenin görev alanı Antalya, Isparta, Burdur, Konya ve Afyonkarahisar olarak belirlenmiştir. Sayın meslektaşlarımıza duyurulur.
 6. * HSYK 1. Dairesi'nin 10.07.2012 tarih ve 1888 sayılı kararı ile Manavgat Adliyesi'nde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin faaliyete geçirilmesine karar verilmiş olup aynı karar ile ilçemiz adliyesindeki hakimlerin görev yapacakları mahkemeler de belirlenmiştir. Hakim ve savcı meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diler, ilçemize hayırlı olmasını dilerim.
 7. * Ceza mahkemesi kararlarının temyizi halinde alınan temyiz harcı uygulaması 29.06.2012 tarihi itibari ile sona ermiştir. Bu tarihten sonra ceza mahkemeleri kararlarının temyizi halinde harç alınmayacaktır. Meslektaşlarımıza duyurulur.
 8. * Bilgi talep edilen çekle ilgili olarak bilgi vermeyen banka görevlileri hakkında yapılan şikayet neticesinde ilgili banka görevlileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Kabahatler Kanunu uyarınca 'idari Para Cezası Verilmesine' karar verilmiştir. Sayın meslektaşlarımıza duyurulur. Kararı görmek için tıklayınız...
 9. * Karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin KDV'ye tabii olmayacağına dair İstanbul 11. Vergi Mahkemesince karar verilmiştir. Bu kararı alan ve Barolar Birliği aracılığıyla bizimle paylaşan sayın meslektaşımız Av. Mehmet Kaya'ya teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Karara ulaşmak için tıklayınız...
 10. * Yeni ticari faiz oranları, Resmi Gazete'nin 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %16, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,50 olarak tespit edilmiştir.
 11. *Türkiye Barolar Birliği'nin Yurtiçi Kargo ile yaptığı anlaşma gereği baro kimliği ile başvurulduğunda gönderiler indirimli olarak taşınacaktır. Meslektaşlarımıza duyurulur.
 12. * Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 25.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüne girmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 13. * TTB ile Türk Ekonomi Bankası arasında yapılan anlaşma uyarınca Barokartlarına, para yükleme imkanı sağlanmıştır. Detaylar için tıklayınız...
 14. * 25/11/2001 tarihli ve 24594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinin  yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar 28.12.2011 günü RG'de yayımlanmıştır.
 15. * Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin 7/1, 10/2 maddeleri değiştirilmiş, 7/2.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenleme 28.12.2011 tarihinde R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili maddeler için tıklayınız.
 16. * Yeni TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ13.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 17. * TBB tarafından yeni HMK Gider Avans Tarifesinin 4. ve 5. maddeleri ile Bilirkişi Ücret Tarifesinin 5.maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Danıştay'da dava açılmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.
 18. * Temyiz edilen dosyaların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hangi aşamada olduğu yargitay.gov.tr. adresinden sorgulanabilecektir. Meslektaşlarımıza duyurulur.
 19. * Türkiye Barolar Birliğince, İleri Eğitim Programı kapsamında 1-2, 8-9 Ekim tarihlerinde ' ENERJİ HUKUKU' konulu eğitim semineri düzenlenecektir. Katılmak isteyen meslektaşlarımıza duyurulur. Detaylı bilgi için tıklayın...
 20. * Antalya Adliyesi'nde 4.Ağır Ceza Mahkemesi, 2. Çocuk Mahkemesi, 4. Ticaret Mahkemesi, 6. Aile Mahkemesi kurulmuştur. Yeni mahkemelere ve hakimlerimize görevlerinde başarılar dilerim.
 21. * Antalya Bölge Adliye Mahkemesi kurulmuş olup başsavcılığına Kütahya C.Başsavcısı Rıza Can atanmıştır. Bölge mahkemesi 2012 yılı Haziran ayına kadar açılacaktır.Meslektaşlarımıza duyurulur.
 22. * Türkiye Barolar Birliğince, CMK kapsamında müdafii ya da vekil olarak görevlendirilen meslektaşlarımızın başka bir meslektaşımıza yetki belgesi vermesi halinde bu yetki belgelerine vekalet pulu yapıştırılmasına gerek OLMADIĞINA karar verilmiştir. İlgili duyuru için tıklayınız...
 23. * Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında Bilişim konusunda protokol yapılmıştır. Protokolün ayrıntıları için tıklayınız...
 24. * Avukat kimlikleri değişiyor. Yeni avukat kimliğinizi alabilmek için internet üzerinden de başvurabilirsiniz. Başvurmak için tıklayınız...
 25. * Manavgat'ta kapıdan kapıya tebligat sistemi 04.11.2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.
 26. * Antalya Barosu avukatları baro tarafından kendilerine verilmiş şifreleri kullanarak mernis veri tabanına girerek sorgulama yapabilecek. Baronun ilgili sayfasına ulaşmak için tıklayınız...
 27. * Antalya Barosu'nun, Federal Almanya Cumhuriyeti ile yaptığı görüşmeler sonucunda baromuza kayıtlı avukatların Schengen Almanya Vizesi almasında kolaylıklar sağlanmıştır. Haberin devamı için  tıklayınız...
 28. * 24.12.2009 tarihinde 27442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Avukatlık Asgari ücret Tarifesinin 11/6.maddesi 02.09.2010 tarih itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. Haberin devamı için  tıklayınız... 

YASAL UYARI

Bu sitenin isim hakki ve kullanım hakki münhasıran YILMAZ  KAN  AVUKATLIK BÜROSU / Avukat YILMAZ KAN’a aittir.
Bu Site sadece bilgilendirme  amacına yöneliktir. Hiçbir şekilde ticari veya mesleki faaliyet içermez...
Site yasal uyarı sayfası - Kullanım Sözleşmesi